Hair

12670541_1537910639558232_6048392419830827412_n

12670541_1537910639558232_6048392419830827412_n

13592261_1627651357250826_8290932547472259509_n

13592261_1627651357250826_8290932547472259509_n

boho bridal hair

boho bridal hair

rolled vintage hair

rolled vintage hair

13612282_1627652030584092_6330522582990511143_n

13612282_1627652030584092_6330522582990511143_n

12936760_1535078629841433_3441254363720806327_n

12936760_1535078629841433_3441254363720806327_n

3813_1480248565324440_5449348176735590132_n

3813_1480248565324440_5449348176735590132_n

Classic wedding hair

Classic wedding hair

12669477_1473598422656121_3864377851475450663_n

12669477_1473598422656121_3864377851475450663_n

11218508_1233545403328092_2555656920991695045_n.jpg

11218508_1233545403328092_2555656920991695045_n.jpg

bridesmaids hair

bridesmaids hair

wedding hair and makeup

wedding hair and makeup

glencoe_006.jpg

glencoe_006.jpg

Copyright - Emma Motion Makeup Artist © 2012    Wedding Makeup Artist Edinburgh